Ljungströmare som behöver renovera kölpartiet. Denna var plastad och det har under många år fyllts på med vatten innanför  plasten varpå ett visst angrepp skett i form av rost och röta. Kölfickan plastas igen utifrån och nu monteras istället kölen utanpå med nytt  döträ och blästrad järnköl. I fortsättningen kan man bättre se hur saker och ting står till under vattenlinjen. Kölen monteras med rostfria bult  genom nya bottenstockar av ek. Kölen var förlängd akterut, men denna modifiering tas bort och rodret flyttas förut till originalpostion.