Ljungströmare som behöver renovera kölpartiet i första hand. Denna var plastad och det har under många år fyllts på med vatten innanför plasten i kölen varpå ett visst angrepp skett i form av rost och röta. Kölfickan plastas igen utifrån och nu monteras istället kölen utanpå med nytt döträ och blästrad järnköl. I fortsättningen kan man bättre se hur saker och ting står till under vattenlinjen. Kölen monteras med rostfria bult genom nya bottenstockar av ek. Kölen var förlängd akterut, men denna modifiering tas bort och rodret flyttas förut till originalpostion. Läs mer om Ljungströmare här